Grilling forbudt – ekstrem brannfare

Grilling forbudt – ekstrem brannfare

18 July 2018, 03:00

Totalforbud mot bruk av all åpen ild på festivalen

På grunn av ekstrem brannfare har brannsjefene i Telemark innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs i hele fylket. Det er derfor forbudt med all grilling under festivalen – med unntak av elektrisk grill. Vi har alle et felles ansvar og ber dere derfor om å vise ytterst forsiktighet, også når det gjelder sigarettsneiper på campen og inne på festivalområdet. 

HUSK også å drikke nok vann, ta pauser fra solen og bruk solkrem :) 

Våre samarbeidspartnere